Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Akkua Oy (2655594-4)

Yhteystiedot:
Kaltimontie 5
80100 joensuu

Sähköposti:Info@akkua.fi

Akkua.fi

Voit käyttää yllä olevia yhteystietoja tietosuoja-asioita koskevissa kysymyksissä tai tiedusteluissa.

Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat lomakkeen kautta yhteystietonsa lähettäneet yrityksen asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Mihin tarkoitukseen Akkua.fi kerää henkilötietoja ja millä perustein?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että meillä on aina vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita ovat:

  • Akkua.fi-palvelun tarjoaminen ja toimittaminen. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyen. Tarvitsemme henkilötietoja mm. tilausten välittämistä, laskutusta, perintää, reklamaatioita ja asiakaspalautteen hallintaa varten. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen täyttäminen ja valmistelu sekä oikeutettu etumme.
  • Markkinointi, myynti ja asiakasviestintä. Henkilötietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään. Saatamme myös toteuttaa sähköistä suoramarkkinointia potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille ja etsimme eri kanavista myös uusia mahdollisia palvelun käyttäjiä. Sovellettavan lain sitä edellyttäessä, pyydämme etukäteistä suostumusta sähköisesti toteutettavalle markkinoinnille. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etumme, mahdollisesti myös henkilön antama etukäteinen suostumus.
  • Verkkokaupan tarjoamiseen liittyvän liiketoimintamme kehittäminen. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja verkkokaupan tarjoamiseen ja markkinointiin liittyvän liiketoimintamme kehittämiseksi. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etumme.
  • Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen ja muut juridiset perusteet. Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (mm. kirjanpito- ja verolait), oikeudellisiin vaateisiin vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka rikosten, petosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti lakisääteinen velvoite.

 

Mitä henkilötietoja Akkua.fi kerää?

Keräämme ja käsittelemme käytännössä vain tilauksiin liittyviä asiakkaiden henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Asiakkaita koskevia henkilötietoja, kuten:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Tilaukset

Mistä lähteistä henkilötiedot ovat peräisin?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään erityisesti silloin, kun hän tilaa tuotteen kautta, tilaa sähköisen uutiskirjeemme tai ottaa muuten yhteyttä meihin.

Saatamme kerätä tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen evästeiden, Google Analytics -palvelun tai muiden analytiikkapalvelujen avulla. Lisäksi saatamme saada jotain tietoa julkisista tai muista ulkopuolisista lähteistä tai rekistereistä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja luovutetaanko niitä muille?

Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tarjotakseen Akkua.fi-palvelua sen käyttäjille. Saatamme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä erityisesti silloin, kun henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään sähköisissä tietojärjestelmissä taikka jos muutoin käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa (esim. sähköpostimarkkinointi ja muut markkinoinnin ja viestinnän palvelut, verkkosivuston hosting-palvelut, maksunvälityspalvelut ja pilvipohjaiset CRM-ohjelmistot).

Huolehdimme palveluntarjoajia käytettäessä muun muassa sopimuksin siitä, että henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti ja vain meidän hyväksemme.

Muutoin saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen (esim. osaamistietojen toimittaminen asiakkaalle).

Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa liiketoiminta- tai yritysjärjestelyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta koska tietoja tallennetaan ja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa, saattavat jotkut palveluntarjoajistamme sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme, että tietojensiirto tapahtuu lain edellyttämiä riittäviä suojakeinoja hyödyntäen. Ensisijaisina vaihtoehtoina on (1) siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan, (2) tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (siirronsaajat Yhdysvalloissa) taikka (3) EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta, lainmukaisesta käsittelyperusteesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötiedot voidaan myös poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta), sopimussuhde päättyy taikka kun tieto on vanhentunutta taikka virheellistä. Tiedon säilytysaikoja voi ohjata myös lainsäädäntö (esim. kirjanpito- ja verolait) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. kanneajat). Saatamme tarvittaessa myös päivittää tietoja.

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin, tunnuksin ja salasanoin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina. Toimitilamme ovat myös hyvin suojatut ja lukitut.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Henkilötietojen antaminen ja käsittely on sopimusten solmimiseksi sekä täyttämiseksi pakollista siltä osin, että palveluidemme kautta tehtävissä tilauksissa on riittävät tiedot sitovia tilauksia varten. 

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Vaikka emme käsittelisi henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksen perusteella, voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Huomioithan sen, että meidän tulee samalla käyttää kohtuulliset keinot henkilöllisyytesi varmistamiseksi, jotta henkilötietosi eivät päädy vääriin käsiin. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, 029 566 6700, tietosuoja[at]om.fi, www.tietosuoja.fi).

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK